+420 733 330 353 
Logo
 

Školní družina při ZŠ a MŠ Jana Amose Komenského

„Ostrovy objevů,aneb piráti na stráži"

Z naší posádkou jsme od nového roku vypluli za pokladem – posádka se musela navzájem seznámit, musela se seznámit s pravidly plavby (námořnická přísaha), obeznámit se se svojí lodí (družinkou), také vymyslet název lodi, svůj pokřik a svoji vlajku, naplánovat a zhotovit mapu naší plavby. Za svědomité plnění povinností, za dodržování pravidel palubního řádu, za aktivitu při získávání nových znalostí a dovedností, za ochotu pomáhat a spolupracovat kapitán – vychovatelka - uděluje body do celoroční hry. Získané body za jednotlivé činnosti se každý měsíc sčítají
a dokumentují na lodním plakátu umístěném na naší lodi (družině).

Každý měsíc společně s dětmi zdoláváme plavbu na nový ostrov za pomoci her, pokusů a poznání.